Happy Easter / Linksmų Šv. Velykų

This Easter, we are pleased to share a letter and photos we received from the Šilo School for children with special needs … one of the many places where we are able to create a positive impact thanks to your support (translation below).

Spreading a message of love and hope,

Daughters of Lithuania LALaba diena Mielos Lietuvos Dukterys LA ir remėjai,

Labai džiaugiamės ir dėkojame Jums už nuolatinę mūsų globą ir dėmesį, kurio jau ne vienerius metus sulaukiame!  Kiekvieną kartą gaudama laišką iš Jūsų, patiriu džiaugsmą ir bendrystę, kad, visgi, Lietuvos dukterys Amerikoje, ir mes – Lietuvoje, esame viena komanda, dirbanti dėl mūsų Lietuvos vaikų.

Jūs, nors ir esate toli nuo Lietuvos, tačiau Jūsų širdys yra čia. Mes jaučiame Jūsų gerumą ir dar kartą dėkojame.  Jūsų skirtus pinigus panaudosime mokinių išvykoms, edukacijoms, stovykloms. Tai jiems suteiks nepamirštamų įspūdžių.

Žmonės pradeda žydėti ne tuomet, kai ateina pavasaris, bet kai turi kam…
Šiais žodžiais noriu Jus pasveikinti artėjančių Velykų proga palinkėdama Jums prasmingų darbų, gražių minčių, o gerumo Jūs labai daug turite.

P.S. Nuotraukose matysite mūsų mokinukų Velykinius margučius, kuriuos jie Jums siunčia su geriausiais linkėjimais!

Pagarbiai

Sigita Bajerčiūtė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilniaus Šilo mokykla


Dear Daughters of Lithuania LA and supporters,

We are very happy and thank you for your constant patronage and attention, which we have been receiving for many years!  Every time I receive a letter from you, I feel joy and fellowship that, after all, your organization in America and we in Lithuania are one team working for our Lithuanian children.  

Although you are far from Lithuania, your hearts are here. We feel your kindness and thank you again.  We will use the money you provide for student trips, education, and camps. It will give them an unforgettable experience.

People start to bloom not when spring comes, but when they have hope …

With these words, I want to congratulate you on the occasion of the upcoming Easter, wishing you meaningful work, beautiful thoughts, and gratitude for your kindness.

P.S. In the photos, you will see the Easter eggs made by our students, which they send you with best wishes!